HANGZHOU XINGYAO ELECTRONICS CO.,LTD.,
进入中文版 ENGLISH
Products Category
Contact Us

Tel: 4008013837
Fax: +86-0571-88235520
Mobile: +86-15372434459
E-mail: sales@xindabill.com
Add: Room 614, Building 3, Jihongshidai Building, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China
QQ: 2409393637
QQ: 2409393637

News

Currency Images from the World (I)

Author: Date:2012-10-8 12:49:36
中国 人民币
  100元
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  50元
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  10元
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  5元
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  2元
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  1元
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  5角
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  2角
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
 
  1角
第四套人民币
 
    正面图案     反面图案
香港元
  1000元 (汇丰银行)
 
    正面图案     反面图案
 
  500元 (汇丰银行)
 
    正面图案     反面图案
 
  100元 (汇丰银行)
 
    正面图案     反面图案
 
  50元 (汇丰银行)
 
    正面图案     反面图案
 
  20元 (汇丰银行)
 
    正面图案     反面图案
 
  10元 (汇丰银行)
 
    正面图案     反面图案
澳门元
  1000元
尺寸:16.3×8.15厘米
 
  正面图案: 一条龙   反面图案: 澳门澳氹大桥
 
  500元
尺寸:16.0×8.0厘米
 
  正面图案     反面图案  
 
  100元
尺寸:15.6×8.1厘米
 
  正面图案: 葡萄牙诗人卡蒙·比索亚   反面图案  
 
  50元
尺寸:14.6×7.5厘米
 
  正面图案: 葡萄牙诗人、戏剧家卡蒙恩斯   反面图案  
 
  10元
尺寸:13.8×6.9厘米
 
  正面图案     反面图案  
 
  5元
尺寸:12.6×6.5厘米
 
  正面图案     反面图案
韩国元
  10000圆
尺寸:16.1×7.6厘米
 
  正面图案: 李朝第四代国王 Sejong 头像,朝鲜文字创立者。     反面图案
 
  5000圆
尺寸:15.6×7.6厘米
 
  正面图案: 李朝孔儒学家 Yil 头像     反面图案
 
  1000圆
尺寸:16.3×8.15厘米
 
  正面图案: 李朝孔儒学家 Yi Hwang 头像     反面图案
日元
  10000圆
尺寸:160×76(mm)
 
  正面图案:
水印:
福泽谕吉头像
福泽谕吉头像
  反面图案: 两只鸟